Wat zijn de kenmerken van een besloten vennootschap?

De besloten vennootschap (bv) is een van de bekendste en meest voorkomende rechtsvormen in Nederland. Je ziet regelmatig bedrijfsnamen die eindigen op bv, maar wat is een besloten vennootschap precies en wat zijn de kenmerken? Bij het starten van een bedrijf is het noodzakelijk om een rechtsvorm te kiezen die bij jouw bedrijf past. De besloten vennootschap is hier één van. De belangrijkste voordelen van een besloten vennootschap zijn de beperkte aansprakelijkheid voor de ondernemer en de belastingverplichtingen. Wil jij weten of een besloten vennootschap iets voor jouw bedrijf is? In dit blog lees je meer over de kenmerken van een bv.

Wat is de besloten vennootschap?

Een besloten vennootschap is één van de mogelijke rechtsvormen die gekozen kan worden wanneer je een onderneming start. Belangrijk om te weten is dat een bv een rechtspersoon is en dus ben jij als ondernemer niet privé aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Dit is op voorwaarde dat jij niet nalatig handelt of fraudeert. Je kunt voor een bv kiezen wanneer je je bedrijf opricht of je kunt je eenmanszaak omzetten naar een bv als je na enige tijd besluit dat een eenmanszaak niet langer de beste rechtsvorm voor jouw bedrijf is.

Een bv draagt winstbelasting af over de behaalde winst van een boekjaar. Bij eenmanszaken draagt de ondernemer inkomstenbelasting af over de gemaakte winst van de onderneming.

De aandeelhouders bezitten het kapitaal van de onderneming. Zij nemen de strategische besluiten binnen de bv, terwijl het bestuur de dagelijkse leiding van het bedrijf voor haar rekening neemt. In het geval van een kleine onderneming is de ondernemer doorgaans zelf de bestuurder en enig aandeelhouder. Alle macht om beslissingen te maken ligt dan dus bij de ondernemer.

Hoe richt ik een bv op?

Je dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om een bv op te richten. Lever een akte van oprichting bij de notaris in met daarin de statuten van de bv. Ook zal je jouw bedrijf in moeten schrijven bij het handelsregister. Een bv heeft altijd minimaal één aandeel met stemrecht en daarnaast is een inbreng van minimaal €0,01 verplicht.

Welke rechtsvorm kies ik voor mijn onderneming?

Wil jij een bedrijf starten en wil je weten of een besloten vennootschap de beste rechtsvorm is voor jouw bedrijf? Neem contact op met je accountant om dit en andere zaken te bespreken. Naast het voorzien in aanvullende informatie helpt je accountant je ook door professioneel advies te geven.