Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden afgesloten om in geval van ziekte, een ongeval of invalide worden toch inkomsten te hebben. Deze verzekering wordt dan ook meestal afgesloten door zelfstandigen en ondernemers en niet door mensen die in loondienst zijn. Ook wanneer je een hypothecaire lening voor je koopwoning afsluit wordt daarbij vaak ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering genomen. Per jaar worden er ongeveer 50000 mensen arbeidsongeschikt, wat grote gevolgen kan hebben voor zowel privé als zakelijk vermogen. Daarmee kan ook het voortbestaan van je bedrijf bedreigd worden, gezien voor zelfstandigen en ondernemers geen vangnet bestaat voor arbeidsongeschiktheid. Daarom is het aan te raden in dat geval een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, zodat je niet zonder inkomsten zit wanneer je niet in staat bent om te werken.

De kosten van een arbeidsgeschiktheidsverzekering
De mogelijkheid bestaat om een arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen je budget af te stellen. Hoeveel premie je betaalt is dan ook afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld van het soort beroep dat je uitoefent. Daarnaast hangt de hoogte van je premie af van de keuzes die je maakt en is deze doorgaans aftrekbaar voor inkomstenbelasting. Er bestaan bijvoorbeeld verschillen in verzekering qua lengte van de eigen risicoperiode en uitkeringsduur. Zo kun je er dus voor kiezen om indien je ziek wordt, tot vijf jaar terug te vallen op een uitkering. Doordat de uitkeringsduur beperkt is en niet tot de pensioenleeftijd duurt, is de hoogte van de premie een stuk lager en betaalbaarder. Bij het vaststellen welke dekking je behoeft is het altijd aan te raden goed naar je eigen persoonlijke situatie te kijken zoals je financiële reserves, eventueel inkomen van de partner en de bijkomende risico’s van beperkte dekkingen.

Hoe zit het fiscaal?
De arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert dus je persoonlijke inkomen. Gezien de premie niet een zakelijke kostenpost is, is deze niet aftrekbaar in je onderneming, maar wel in je aangifte van inkomstenbelasting. Wanneer de arbeidsongeschiktheidsverzekering een periodieke uitkering geeft, dan kun je de premiekosten aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Over periodieke uitkeringen dient inkomstenbelasting betaald te worden. In je aangifte wordt dat als de inkomsten uit eerdere dienstbetrekking aangegeven. De betaalde premie kan niet worden afgetrokken wanneer de arbeidsongeschiktheidsverzekering in één keer de uitkering uitbetaalt.